Logo_PR_ZSNZ


Relacja z seminarium “Ogrody na dachach i ścianach jako element systemu przyrodniczego miasta”

Dzięki współpracy z Oddziałem Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa z Koordynatorem projektu „ZAMIEŃ SZARE NA ZIELONE” 12 marca 2015 roku w Warszawie odbyło się seminarium „Ogrody na ścianach i dachach jako element systemu przyrodniczego miasta” pod patronatem miesięcznika Zieleń Miejska. Relacja z seminarium ukazała się na łamach pisma – nr 4 (96) 2015 i dostępna jest do pobrania w formie pliku JPG.

Zaproszenie na seminarium

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa we współpracy z Koordynatorem projektu  „ZAMIEŃ  SZARE NA ZIELONE” zaprasza na seminarium „Ogrody na ścianach i dachach jako element systemu przyrodniczego miasta”.

W roli prelegentów Seminarium wystąpią m.in. uczestniczki projektu: dr inż. Kinga Zinowiec–Cieplik z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, dr Jolanta Kijowska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, dr inż. Anna Baryła ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  oraz mgr inż. Barbara Siedlicka z Uniwersytetu Warszawskiego, które podzielą się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą zdobytą w ramach udziału w projekcie “Zamień szare na zielone”.

Seminarium odbędzie się w dniu 12 marca 2015 r. w Warszawie przy ul. Lipowej 4 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w sali Wydziału Prawa i Administracji.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.sito.waw.pl

Zaproszenie do lektury

Z przyjemnością zapraszamy do lektury felietonu pt. “Zagospodarowanie wód opadowych w mieście, czyli jak nie wpaść z deszczu pod rynnę” autorstwa dr inż. Agnieszki Karczmarczyk oraz dr Anny Baryły ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – uczestniczek projektu “Zamień szare na zielone”.

Felieton został przygotowany w ramach projektu “Przyjazne miasta na start – STOP zmianom klimatu” realizowanego przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie “Europa Nasz Dom” przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Felieton dostępny jest na stronach:

W ramach tego samego projektu powstał felieton pt. „Dach w wielkim mieście, czyli do czego są nam potrzebne dachy zielone – postulaty dla samorządów, na przykładzie miasta Krakowa”, którego współautorką jest Katarzyna Wolańska z firmy APK, uczestniczka naszego projektu.

Felieton dostępny jest na stronach:

W związku udziałem w pracach nad przygotowaniem polskojęzycznego wydania Wytycznych FLL dla dachów zielonych przez Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, na łamach miesięcznika Zieleń Miejska, nr 1 (93) 2015 ukazał się artykuł “Wytyczne dla dachów zielonych”, którego współautorką jest Katarzyna Wolańska z firmy APK, uczestniczka naszego projektu.
Artykuł do pobrania w formie pliku pdf

Mgr inż. Małgorzata Sobczyk z Politechniki Częstochowskiej jest współautorką artykułu pt. „Dachy zielone a gospodarka wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych”, który ukazał się na łamach miesięcznika Rynek Instalacyjny nr 9/2014.
Artykuł do pobrania w formie pliku pdf

Udział uczestników projektu w konferencjach, seminariach, szkoleniach itp.

Z przyjemnością informujemy, że uczestnicy projektu “Zamień szare na zielone” dzielą się doświadczeniami zdobytymi w ramach projektu “Zamień szare na zielone”. Oto wybrane przykłady ich aktywności:

Dr Mariusz Antolak z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wygłosił referat pt. “Potencjał rekreacyjny zielonych dachów na przykładzie Berlina” podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej połączonej z warsztatami młodych naukowców “Miasto aktywnie!” Uwolnij rekreacyjny potencjał przestrzeni, która odbyła się w dniach 23-25 kwietnia 2014 r. w UWM w Olsztynie.

Urszula Maciejewska-Stefańska wygłosiła prelekcję nt. „Dachy i ściany zielone w Berlinie i Brandenburgii” na spotkaniu Ogrodniczego Klubu Dyskusyjnego Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa SITO, które odbyło się 12.11.2014 r.

Mgr inż. Małgorzata Pstrągowska z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie wystąpiła z referatem „Dobre praktyki zagospodarowania przestrzeni miejskiej zielenią” na I Międzynarodowej Konferencji Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej pt. Mieszkać w mieście, z cyklu “Region, Miasto, Wieś”. Referat dostępny jest w formie artykułu do pobrania na stronie:

http://www.igpim.pl/wp-content/uploads/2014/05/Dobre-praktyki-zagospodarowania-przestrzeni-miejskiej-zielenia.pdf

Mgr inż. arch. kraj. Maja Skibińska z firmy doradczej Pylon zaangażowała się w utworzenie podyplomowych studiów w kierunku “Architektura przestrzeni publicznych, parków i ogrodów” w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Szczegółowe informacje i zaproszenie do rekrutacji na stronie: http://www.warszawa.janski.edu.pl/oferta/podyplomowe/architektura-podyplomowe-nowosc

Mgr inż. Agnieszka Skrzypczak z pracowni projektowej OGRODY wystąpiła z prezentacją pt. „Botanika na dachu” na UJK w Kielcach w Instytucie Biologii w ramach ogólnopolskiej Nocy Biologów, która odbyła się 09.01.2015 r.

Dr inż. Katarzyna Wróblewska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wygłosiła referat pt. “Zielone ściany” dla Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, sekcja wrocławska podczas spotkania PTNO, które odbyło się 24.11.2014 r.

Udział uczniów Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach pod kierunkiem mgr inż. Anny Żemły-Siesieckiej w konkursie Festiwal Młodych Naukowców w Rybniku, który odbył się 06.06.2014 r. Temat pracy: Metody wykonywania zielonych ścian. Forma: plakat przedstawiający różne typy zielonych ścian oraz wykonany fragment zielonej ściany gabionowej wraz z uproszczonym nawadnianiem.

Poster i zdjęcia do pobrania w formie plików pdf

Współpraca uczestniczek wymiany – Anny Żemły-Siesickiej z Agnieszką Czachowską z Fundacji Sendzimira – uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach są wolontariuszami Fundacji w projekcie „Mój jest ten kawałek parku”. Więcej o projekcie na stronie: http://www.sendzimir.org.pl/moj_jest_ten_kawalek_parku