O fundacji
Z przyjemnością informujemy o powołaniu nowej organizacji, której celem jest działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii. „Fundacja Zamień Szare na Zielone” jest rozwinięciem projektu edukacyjnego o tej samej nazwie.

Więcej

Edukacja
Szkolenia przeznaczone są dla architektów i projektantów, inspektorów nadzoru ds. zieleni i inspektorów budowlanych oraz przedstawicieli środowisk szkolnych i akademickich - nauczycieli, studentów i uczniów.

Więcej

Projekty
Projekt jest odpowiedzią na potrzebę profesjonalnego przygotowania kadry dydaktycznej w Polsce, która kształci przyszłych projektantów i wykonawców zieleni, w tym dachów i ścian zielonych.

Więcej


Kierunki działalności

Upowszechnianie fachowej wiedzy

Upowszechnianie fachowej wiedzy w zakresie architektury krajobrazu, urbanistyki, ogrodnictwa oraz ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska o znaczącej wartości dla jakości i przyszłości zagospodarowania zieleni i wody na terenach zurbanizowanych w Polsce i na świecie.

Transfer najlepszych praktyk

Transfer najlepszych praktyk oraz wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i programów dydaktycznych oraz wiedzy w zakresie architektury krajobrazu, urbanistyki, ogrodnictwa oraz ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska pomiędzy partnerami z Polski i zagranicy.

Rozwój świadomości ekologicznej

Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii. Rozwój świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz sektorów gospodarki i służb administracji publicznej w zakresie architektury krajobrazu, urbanistyki, ogrodnictwa oraz ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska.


Partnerzy