Logo_PR_ZSNZ


Partner wysyłający

SERWIS DACHYZIELONE.INFO

Serwis Dachy ZieloneSerwis dachyzielone.info jest źródłem informacji nt. technologii, projektowania, wykonywania oraz eksploatacji dachów zielonych. Na jego lamach dostępne jest nieodpłatnie czasopismo „Dachy Zielone”, w którym prezentowane są artykuły o wybranych projektach zrealizowanych w Polsce i ich autorach, wyniki badań i doświadczeń naukowych, omówienia wytycznych i ustawodawstwa w kraju i za granicą, prezentacje rozwiązań materiałowych, praktyczne porady dotyczące wykonywania i eksploatacji dachów zielonych oraz prezentacje trendów i osiągnięć światowych w tej dziedzinie.

Pomysłodawcą, wydawcą i właścicielem serwisu jest Ewa Piątek-Kożuchowska. Doświadczony praktyk public relations, absolwentka programu Executie MBA Robert H. Smith School of Business University of Maryland i Uniwersytetu Łódzkiego (2007), Kolegium Europejskiego w Natolinie (1995) oraz Wydziału Nauk Społecznych KUL (1993). Członek założyciel i była wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone (2010-2012). Uczestniczka konferencji i seminariów branżowych, m.in. prelegentka na międzynarodowym Kongresie Dachów Zielonych w Londynie (2010), uczestniczka wizyty studyjnej nt. dachów zielonych organizowanej przez Uniwersytet w Wadenswill w Szwajcarii oraz wizyty studyjnej w Green Roof Centre of Excellence na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Naubrandenburgu (2009).

Partner przyjmujący

HOCHSCHULE NEUBRANDENBURG. UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Logo_schwarzGreen Roof Center of Excellence (Centrum Doskonalenia Dachów Zielonych) przy Wydziale Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Neubrandenburgu prowadzi samodzielną działalność edukacyjną i naukowo-badawczą. Centrum kształci studentów, doktorantów i specjalistów, a także zbiera dane faktograficzne na temat funkcjonowania dachów zielonych w Niemczech i na świecie oraz stały monitoring dwóch doświadczalnych dachów zielonych i ściany zielonej we współpracy z pracownikami naukowymi innych wydziałów Uniwersytetu oraz wieloma ośrodkami akademickimi i naukowo-badawczymi w Niemczech i na świecie.

Pracami Centrum kieruje jego założyciel Profesor Manfred Köhler:

  • profesor (1994 – ) ekologii krajobrazu na Wydziale Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Neubrandenburgu. Główne obszary zainteresowań naukowo-badawczych: ekologia miejska oraz technologie dachów i ścian zielonych
  • prodziekan (2008 – ) Wydziału Architektury Krajobrazu, Geoinformatyki, Geodezji i Inżynierii Lądowej
  • absolwent Technische Universität Berlin ( 1981; PhD: 1987: “Eco effect of living wall systems”
  • założyciel Green Roof Center of Excellence
  • członek organizacji krajowych i międzynarodowych: Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (BDLA), Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL), Green Roofs for Healthy Cities (GRHC), Fachvereinigung Bauwerksbegrünung e.V. (FBB), European Federation of Green Roof Associations (EFB) – Vice President (2005- 2008)
  • współzałożyciel i prezes (2008 – ) organizacji World Green Infrastructure Network (WGRIN)
  • pracownik naukowy Ecologic Institute, Berlin (1981–1990)
  • dyrektor Research Centre of Landscape Ecology, Bremen (1990-1994)
  • autor wielu publikacji naukowych, artykułów i podręczników.

Patronat medialny

Zieleń Miejska

zielen_miejska_nowe_wwwMagazyn tworzony przez pasjonatów zieleni, architektury krajobrazu, naukowców i praktyków, pomocny dla wszystkich zainteresowanych aranżacją przestrzeni miejskiej.

Czasopismo wydawane jest od 2007 r. w nakładzie 6 tys. egzemplarzy. Miesięcznik trafia m.in. do rąk przedstawicieli administracji samorządowej, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów utrzymania zieleni, projektantów krajobrazu oraz towarzystw budownictwa społecznego, a także indywidualnych odbiorców.

W nowoczesny sposób pokazuje oryginalne projekty, podpowiada, jakie rośliny dobrać w nietypowych miejscach w miastach, a także udziela praktycznych porad służących poprawie jakości zieleni miejskiej.

Współpraca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa NOT Oddział Warszawski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa NOT Oddział WarszawskiNajwiększy i najdłużej działający (od 1958 roku) spośród 13 Oddziałów Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO).

W 2001 roku w Oddziale powołano Sekcję Inspektorów Nadzoru Terenów Zieleni utworzoną na bazie członków, którzy w wyniku przeprowadzonych kursów organizowanych z upoważnienia NOT uzyskali świadectwa potwierdzające ich przygotowanie do pełnienia funkcji inspektora nadzoru terenów zieleni.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego – Polish Green Building Council (PLGBC)

plgbc_logo duzePLGBC jest organizacją pozarządową, zajmującą się promowaniem projektowania, budownictwa oraz użytkowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju w całej Polsce.

Misją PLGBC jest wywarcie pozytywnego wpływu na sektor budownictwa w Polsce poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej.

Misją PLGBC jest wywarcie pozytywnego wpływu na sektor budownictwa w Polsce poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Naszym celem jest przekształcenie projektowania, budowania i użytkowania budynków w całym kraju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno jego mieszkańcom jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podjęte w tym kierunku działania to upowszechnianie najnowszych informacji, aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach branżowych (konferencjach, targach i sympozjach) oraz wdrożenie systemu wielokryterialnej oceny zielonych budynków.