Logo_PR_ZSNZ


W ramach projektu zrealizowane zostaną 2 wymiany doświadczeń, z których każda będzie trwała 7 dni wraz z podróżą. Pierwsze 3 dni każdej z wymian uczestnicy projektu spędzą na zajęciach w Centrum Doskonalenia Dachów Zielonych na Uniwersytecie w Neubrandenburgu. Podczas pobytu uczestnicy wezmą udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, prowadzonych przez i pod kierunkiem prof. Manfreda Köhlera – w sumie 21 godzin zegarowych. W czasie wolnym uczestnicy projektu będą mogli szczegółowo przedyskutować omawiane na zajęciach zagadnienia i wynikające z nich doświadczenia w mniejszych grupach.

Kolejne 3 dni w każdej z wymian uczestnicy spędzą w Berlinie pod opieką prof. Manfreda Köhlera i Brigitte Reichmann z Departamentu Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Berlina. Podczas wizyty w Berlinie uczestnicy projektu odwiedzą ok. 15 wybranych obiektów referencyjnych – przykładów najlepszych praktyk w zakresie dachów i ścian zielonych wraz z ich omówieniem.

Przed wyjazdem na wymiany uczestnicy projektu wezmą udział w spotkaniu przygotowującym uczestników projektu do udziału w wymianie. Spotkania zostaną zorganizowane w Warszawie i odbędą się w terminie nie krótszym niż na 30 dni przed każdą z wymian. Udział w spotkaniach jest obowiązkowy i bezpłatny.

Podczas spotkań uczestnicy projektu otrzymają pakiet materiałów merytorycznych i organizacyjnych dotyczących pobytu w Niemczech. Pakiet ten będzie zawierał m.in.:

słowniczek terminologii fachowej używanej podczas wymian w językach: polskim, angielskim i niemieckim

  • podstawowe informacje nt. obiektów referencyjnych – przykładów najlepszych praktyk zwiedzanych i omawianych podczas wymian
  • podstawowe informacje nt. zasad etykiety oraz dress code’u obowiązujących podczas wymian
  • zasady i środki bezpieczeństwa podczas wizyt na obiektach referencyjnych (szkolenie bhp)
  • podręcznik “Handbuch Bauwerksbegrünung. Planung – Konstruktion – Ausführung”, Köhler M., Ansel W., Appl R., Betzler F., Mann G., Ottelé M., Wünschmann S., wydawnictwo R. Müller Verlag, Köln 2012, ISBN 978-3-481-02968-5.